IMPLICACIONS

 

  • Ajudar a elaborar la memòria intervenció i memòria avaluació
  • Estar en disposició d’acompanyar al artterapeuta que imparteix la formació
  • Abonament/donació del 5% a Serveis Professionals per gestió
  REMUNERACIÓ

 

   40€/h x 20 = Un total de 800
  MÈRITS

 

 

Total (12 punts)