ENTITAT

Beca Europea                                         

KA227

Àmbit: Educatiu
Demanda: Avaluació en Artteràpia Àrea: Professorat          Subàrea: Adolescència
   OFERTA
Demanda Avaluació de la formació en Artteràpia
Destinataris Professionals de l’àmbit educatiu
Entitats

Instituts Públics d’Europa:

 • Institut la Guineueta de Barcelona
 • Institut Yomra Merkez Ortaokulu de Turquia.
 • Institut Comprensivo Statale Giovanni Paolo d’Itàlia 
 • Institut Liceul Tehnologic Elie Radu de Romania

Col·laboració amb el museu Picasso

Ubicació

Avaluació online.

Nº Destinataris  Accions del programa d’intervenció
Hores

Avaluació de la formació al professorat dels 4 instituts; Itàlia, Romania, Turquia i Barcelona i de la Supervisió de la implementació de la metodologia a les aules: 22 hores.

Dies Administrar d’acord amb el disseny de l’avaluació
Horari

Administrar d’acord amb el disseny de l’avaluació

Durada 1 any i 7 mesos
Data inici Setembre 2021
Espai 

Formació al professorat a BarcelonaInstitut la Guineueta Barcelona

Supervisió de la implementació a les aules: Online

Coordinació

Coordinació mensual amb l’equip que desenvolupa la intervenció, la supervisió i l’avaluació del projecte. 

Coordinació amb les altres entitats i institucions que participen en el projecte.

   DETALL DEMANDA

Avaluar  la intervenció,

Demanda:

Avaluació de la formació, la implementació, el seguiment i els resultats de la mateixa, amb la finalitat que el professorat pugui reduir l’estrès i augmentar la seva atenció i disponibilitat envers l’alumnat, de una manera creadora.

Requisits d’aquesta demanda:

Nivell mig d’anglès equivalent a B1.

– Experiència d’avaluació i investigació en artteràpia.

– Portar a terme l’avaluació i el disseny d’aquesta conjuntament amb l’equip de treball.

-Implicacions acordades amb la beca Erasmus, com: informes del projecte.

   REQUISITS
 • Persona associada a l’associació professional d’artterapeutes Grefart
 • Tenir assegura de responsabilitat professional
 • Estar al corrent d’autònoms
   IMPLICACIONS

PRÀCTICA PROFESSIONAL

 • La persona associada ha de complir el codi ètic de la pràctica professional en Artteràpia.

DOCUMENTACIÓ A ENTREGAR

 • Entregar l’avaluació de la intervenció. Límit de presentació d’un mes des de la finalització del projecte.

OBLIGACIONS FISCALS I ASSEGURANÇA PROFESSIONAL

 • Membre soci de Grefart, amb la quota al corrent de pagament més l’assegurança de responsabilitat civil.
 • L’artterapeuta estarà donat d’Alta a la S.S i al corrent del seu pagament.
   REMUNERACIÓ

Hores d’avaluació de la Formació i l’implementació del treball del professorat dels 4 instituts ; Itàlia, Romania, Turquia i Barcelona22 hores x 60 €/h. = 1320€ 

Assegurança Responsabilitat Civil: a càrrec de l’Artterapeuta.

   MÈRITS

 

 

Total (10 punts)

La persona que obtingui la major puntuació serà la candidata escollida.

S’ha de demostrar la informació.

RESOLUCIÓ