ENTITAT

Beca Europea                                         

KA227

Àmbit: Educatiu
Demanda: Formació en Artteràpia Àrea: Professorat          Subàrea: Adolescència
   OFERTA
Demanda Formació de professors en instituts d’alta complexitat mitjançant eines d’Artteràpia
Destinataris Professionals de l’àmbit educatiu
Entitats

Instituts Públics d’Europa:

 • Institut la Guineueta de Barcelona
 • Institut Yomra Merkez Ortaokulu de Turquia.
 • Institut Comprensivo Statale Giovanni Paolo d’Itàlia 
 • Institut Liceul Tehnologic Elie Radu de Romania

Col·laboració amb el museu Picasso

Ubicació

 Ciutat: Formació presencial a Barcelona. Supervisió en línea.  Província: Barcelona

Nº Destinataris 15-20 professional de l’ensenyament.
Hores

Formació al professorat dels 4 instituts; Itàlia, Romania, Turquia i Barcelona. 5 dies al mes de setembre del 2021 a Barcelona                                      

25 hores

Supervisió de la implementació a les aules: sessió mensual de 2 hores. De novembre 2021 a maig 2022 

30 hores

Nº Sessions

Formació al professorat dels 4 instituts5 sessions de 5 hores

Supervisió de la implementació de la metodologia a les aules: 1 sessió de 2 hores mensual. A determinar i de manera online

Dies A concretar amb la coordinadora
Horari

Formació al professorat a Barcelona9.00  a 14.00 hores

Supervisió de la implementació a les aules: A determinar.

Durada 1 any i 7 mesos
Data inici Setembre 2021
Espai 

Formació al professorat a BarcelonaInstitut la Guineueta Barcelona

Supervisió de la implementació a les aules: Online

Coordinació

Coordinació mensual amb l’equip que desenvolupa la intervenció, la supervisió i l’avaluació del projecte. 

Coordinació amb les altres entitats i institucions que participen en el projecte.

   DETALL DEMANDA

 

La proposta consisteix en una formació pràctica al professorat de secundària, per transmetre recursos i eines que els hi pugui ser útils per a transferir-los a l’aula amb el seu alumnat. 

Demanda:

Formació al professorat amb la finalitat que aquest pugui reduir l’estrès i augmentar la seva atenció i disponibilitat envers l’alumnat, d’una manera creadora.

Requisits d’aquesta demanda:

Nivell avançat d’anglès, equivalent a C1.

– Experiència en formació en artteràpia, preferentment en professorat.

– Portar a terme la intervenció.

– Escriure la Memòria de la Intervenció.

-Implicacions acordades amb la beca Erasmus, com: informes del projecte.

 

   REQUISITS
 • Persona associada a l’associació professional d’artterapeutes Grefart
 • Tenir assegura de responsabilitat professional
 • Estar al corrent d’autònoms
   IMPLICACIONS

PRÀCTICA PROFESSIONAL

 • La persona associada ha de complir el codi ètic de la pràctica professional en Artteràpia.
 • La pràctica serà supervisada pel supervisor de l’equip professional.

DOCUMENTACIÓ A ENTREGAR

 • Entregar una Memòria al final de la Intervenció amb Criteris Qualitat Grefart. Serveis Professionals facilitarà una guia d’aquesta. Límit de presentació d’un mes des de la finalització del projecte.

OBLIGACIONS FISCALS I ASSEGURANÇA PROFESSIONAL

 • Membre soci professional de Grefart, amb la quota al corrent de pagament més l’assegurança de responsabilitat civil.
 • L’artterapeuta estarà donat d’Alta a la S.S. com autònom i al corrent de pagament.

 

   REMUNERACIÓ

Formació al professorat dels 4 instituts ; Itàlia, Romania, Turquia i Barcelona. 

5 dies al mes de setembre del 2021

5×5=25 hores x 60 €/h = 1500 €

Supervisió de la implementació de la metodologia a les aules: sessió mensual de 2 hores. De setembre 2021 a maig 2022 

15×2= 30 hores x 60€ = 1800 €

   MÈRITS

 

 

Total (10 punts)

La persona que obtingui la major puntuació serà la candidata escollida.

S’ha de demostrar la informació.

 

RESOLUCIÓ