ENTITAT

Beca Europea                                         

KA227

Àmbit: Educatiu
Demanda: Supervisió d’equip professional Àrea: Professorat          Subàrea: Adolescència
   OFERTA
Demanda Supervisió d’equip professional
Destinataris Professionals de la intervenció i l’avaluació de la beca KA227
Entitats

Instituts Públics d’Europa:

 • Institut la Guineueta de Barcelona
 • Institut Yomra Merkez Ortaokulu de Turquia.
 • Institut Comprensivo Statale Giovanni Paolo d’Itàlia 
 • Institut Liceul Tehnologic Elie Radu de Romania

Col·laboració amb el museu Picasso

Ubicació Supervisió online
Destinataris Artterapeuta en intervenció i avaluador
Hores 21 hores
Dies 1 supervisió mensual
Horari

Acordar amb l’equip de professionals

Durada 1 any i 7 mesos
Data inici Setembre 2021
Espai  A determinar
Coordinació

Coordinació mensual amb l’equip que desenvolupa la intervenció i l’avaluació del projecte. 

Possible coordinació amb les altres entitats i institucions que participen en el projecte.

   DETALL DEMANDA

 

La proposta consisteix en la supervisió de la intervenció i de l’avaluació d’aquesta.

Demanda:

Supervisió de l’equip e institucional del projecte

Requisits d’aquesta demanda:

 • Tenir experiència en supervisió institucional
 • Tenir experiència en supervisió de grups i equips humans
 • Coneixements del treball grupal i dinàmiques de grup

 

   REQUISITS

 

 

 • Persona associada a l’associació professional d’artterapeutes Grefart
 • Tenir assegura de responsabilitat professional
 • Estar al corrent d’autònoms

 

   IMPLICACIONS

PRÀCTICA PROFESSIONAL

 • La persona associada ha de complir el codi ètic de la pràctica professional en Artteràpia.

OBLIGACIONS FISCALS I ASSEGURANÇA PROFESSIONAL

 • Membre soci de Grefart, amb la quota al corrent de pagament més l’assegurança de responsabilitat civil.
 • L’artterapeuta estarà donat d’Alta a la S.S. com autònom i al corrent de pagament.
   REMUNERACIÓ

 

Supervisió de l’equip professional:  21 hores x 60 €/h. = 1260€ 

Assegurança Responsabilitat: a càrrec de l’Artterapeuta.

   MÈRITS

 

 

Total (10 punts)

La persona que obtingui la major puntuació serà la candidata escollida.

S’ha de demostrar la informació.

RESOLUCIÓ