IMPLICACIONS

 

  • Elaborar disseny intervenció amb Criteris Qualitat Grefart
  • Elaborar memòria intervenció i memòria avaluació
  • Responsable de la intervenció
  • Guiar la posició de l’acompanyant
  • Complir amb les obligacions fiscals i assegurança professional
  • Abonament/donació del 5% a Serveis Professionals per gestió
 REMUNERACIÓ

 

   90€/h x 20 = Un total de 1.800
 MÈRITS

 

 

Total (12 punts)