Serveis Professionals està compost per un equip de professionals amb l’adequada formació acadèmica i una trajectòria en el desenvolupament de la Artterapia, garantint a lxs possibles clients i pacients l’exercici de la professió.

 

ATENCIÓ EN ENTITATS

La nostra plataforma professional es dedica al disseny, desenvolupament i avaluació de projectes d’intervenció en Arteterapia.

Treballem generant projectes ajustats a les demandes de les Isntituciones, els seus equips de treball i les persones a les quals aquestes atenen. El disseny dels projectes d’intervenció s’elabora a través d’entrevistes i/o reunions en les quals s’acull la demanda i posteriorment es presenta un projecte ajustat a les necessitats exposades. Des de Serveis Professionals estem oberts/as a entaular diferents dialogos enrriquecedores per a ambdues entitats pel que aquestes aquestes accions no tenen cost per a l’entitat que demanda informació.

ATENCIÓ INDIVIDUAL PRIVADA

El nostre equip de professionals està disponible per atendre processos terapèutics individuals a través de la Arteterapia.

Es disposa per a la persona atesa un espai de treball personal en el qual es generen les condicions per caminar a la trobada de les pròpies capacitats creadores. Aquest fer, sostingut per la mirada i escolta del /de la Arteterapeuta, esdevé en un recorregut experiencial per recuperar les pròpies potencialitats i posar-les a la disposició de la integració emocional dels diferents successos vitals.