Educación y educación especial: 

Unitat d’ Escolarització Compartida UEC del Pla de l’ Entorn, Banyoles

Fundació Astrid-21, Girona

EAP, Gironès

EAP del CEIP Malagrida, Olot .

EAP de la Seva, Sta.Coloma de Farners

Escola d’Adults de Trinitat Vella, Barcelona

Programa de la Llei de barris de la Generalitat, grup de dones,

Manlleu Escoles Pérez Iborra, Barcelona

Escola Beethoven IAS (Institut d’assistència sanitària).Girona

Centre d’Educació Especial La Ginesta, Barcelona

Institut Barcelona- Congres,

Barcelona Institut Escola Turo de Roquetes, Barcelona

Tercera edad

Residència  IPSS de La Sagrera, Barcelona

Residència IPSS de Vallirana, Barcelona

Residència IPSS Can Vargas, Ripollet

Residència IPSS de Trinitat Vella, Barcelona

Colegios profesionales

Col·legi d’Infermeria, Barcelona

Col·legi d’Educadors de Barcelona

Ámbito social

CREI (Centre Residencial d’Educacio Intensiva) Can Rubió, DGAIA, Barcelona

CRAE (Centre Residencia d’ Acció Educativa) Toni Julià i Bosch, DGAIA, Barcelona

CRAE (Centre Residencia d’ Acció Educativa) Collbató, DGAIA, Barcelona Comarques

CRAE (Centre Residencia d’ Acció Educativa)  Bon Pastor, DGAIA, Girona

Biblioteca de Vic Consorci d’ Acció Social, Garrotxa, Girona

Mujeres

Escola d’Art i Superior de Disseny amb Mileva (Associació contra la violència masclista).

AmbVic Dones i l’Escola d’Art, Vic