El codi ètic proveeix els professionals d’uns principis i línies d’actuació fonamentals per a la seva bona pràctica. Serveix tant per a donar suport als professionals en el seu treball, com per a informar i protegir les persones que facin ús dels seus serveis.

Tot associat haurà de conèixer aquest Codi Ètic. Els/as artterapeutes acreditats/as hauran d’atenir-se i remetre’s a ell per a l’exercici de la seva professió. Tindran a més coneixement del marc legal actual del seu treball i de les possibles variacions o modificacions de la llei que es produeixin.

Objetius:

  • Descriure i donar a conèixer els principis ètics generals que regulen l’exercici professional de l’artteràpia, amb la finalitat de salvaguardar l’adequat exercici professional dels/as artterapeutes i que tots aquells membres de la societat que busquen i sol·licitin els seus serveis professionals ho facin amb les màximes garanties.
  • Exposar els termes del compromís que, en vincular-se amb l’Associació Grefart, adquireixen els qui treballen i/o investiguen en l’àmbit de l’Artteràpia.
  • Descriure els principis ètics irrenunciables que des de l’Associació Grefart s’entén han de guiar les actuacions professionals dels seus membres, sigui en el context d’una intervenció, recerca, publicació, compareixença, etc.

 

 

CODI ÈTIC