ENTITAT
 
   GREFART    Àmbit: Social
   Demanda: Disseny del Llibre d’Estil    Àrea: Disseny       Subàrea: Comunicació
   
   OFERTA
    Demanda    Dissenyador/a
    Destinataris    Clients Grefart
    Remuneració
    Implicacions Incorporació al llibre d’estil els elements que es detallen a continuació (aquells que marcats amb un asterisc* ja estan dissenyats): BRANDING
 • Definició de la filosofia de Grefart
 • Logotip: (aplicacions)*
 • Tipografia (definició i ús)*
 • Colors (pantalla/impremta)*
 • To de veu (acollidor i integratiu)
 • Imatges (tipologies, dimensions)
APLICACIONS
 • Àrees corporatives (distinció)
 • Territori corporatiu (distinció)
 • Suport gràfic: (tríptic publicitat, carpeta presentació, adhesius, banderoles, paper carta i sobre, dossier comercial*, cartells*)
 • Suport presentacions (power point, pdf, word, excel, vídeos)
 • Difusió digital: (correu electrònic, web i aplicacions mòbils)
 • Difusió xarxes socials: (instagram, linkedin, twitter, facebook)
 • Local Grefart: (cartellera, senyalització, aplicacions mobiliari)
 • Estands fires/jornades: (senyalització, identificatiu persones, carpa, aplicacions producte)
 
 • Abonament del 10% a Serveis Professional per gestió
 
   REQUISITS
   Nivell formatiu
 • Disseny Gràfic i Web
 • Màster i Postgrau en Artteràpia
   MÈRITS
   Hores experiència en disseny
   Hores experiència de difusió en artteràpia 
   Hores treball associatiu amb Grefart
   Idiomes
 
   CONTACTE
   Enviar currículum i motivacions a:   serveisprofessionals@grefart.org