Projecte d’Artteràpia al CEIP Joan Maragall de Santa Pau (La Garrotxa) “L’ACTE CREADOR EN MESTRES I ALUMNES”

Es presenta aquest projecte com a proposta innovadora de treball en Artteràpia a l’escola pública ordinària de Primària, on s’intervé tant amb els nens i les nenes (alumnes) com amb els educadors i educadores (mestres), és a dir, un projecte global per a què tots els integrants del centre, independentment del seu estatus, tinguin la oportunitat d’enriquir-se i aprofundir en la proposta artterapèutica.

Davant de les diferents problemàtiques que els mestres es troben dintre l’aula, dificultats de tipus: emocional, d’atenció, de conducta, de relació, de motivació, simptomàtiques, etc, fruit de la realitat social actual, plantegem un treball de fons, en profunditat i diferent, que enfoca en la potencialitat del desenvolupament i de les capacitats de creació dels nens i nenes i no tant en el símptoma o en la dificultat que puguin tenir.

Quan la relació amb l’altre està molt constituïda, coneguda i classificada, la pràctica de l’Artteràpia permet obrir la mirada sobre l’altre i permet altres formes de relació i de coneixença amb els companys, tant entre els alumnes com entre els mestres.

Així doncs, l’artterapeuta genera les condicions perquè cadascú des de com és, amb allò propi, tingui la possibilitat de viure, percebre, experimentar i investigar el que és l’acte creador en la comunitat escolar . Això possibilita un espai de trobada diferent amb allò desconegut d’un mateix, on allò genuí i singular, es mostra i s’expressa. El marc artterapèutic genera i fa possible un diàleg diferent amb un mateix i amb l’altre, donant lloc al subjecte creador que rau en cadascú.

Què és pot esperar de la intervenció en Artteràpia en l’Escola?

– Oferir un espai i un medi d´expressió, elaboració i integració de les vivències emocionals.
– Facilitar una comunicació que permeti mantenir i impulsar la capacitat d’interès i de desig i promoure la iniciativa i l’autonomia.
– Incrementar l´autoestima i la confiança dels/les alumnes.
– Ficar en valor el potencial de creació dels/les alumnes.
– Possibilitar l’obertura de les relacions promovent-ne la socialització.