ENTITAT

 

Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics  de Catalunya (AFANOC). Àmbit: Salut
Demanda: Artteràpia Àrea: Pediatria           Subàrea: Personal socio-sanitari i administratiu
   OFERTA

 

Demanda  Sessió trimestral d’artteràpia amb l’equip d’atenció a nens i famílies d’AFANOC
Destinataris  Equip professional socio-sanitari i administratiu
Entitat  AFANOC
Ubicació Ciutat: Barcelona        Província: Barcelona
Nº Destinataris  7-8 persones
Hores  3 hores
Nº Sessions  4 (1 sessió trimestral)
Dies  Preferiblement dilluns. A concretar amb l’entitat
Horari  Preferiblement matins. A concretar amb l’entitat
Durada  1 any
Data inici  4t trimestre 2019
Espai   Casa Xuclis: https://lacasadelsxuklis.org/es/
Àrea/Departament  Personal socio-sanitari i administratiu
Coordinació  Irene Costa Molina. Coordinadora Àrea de Voluntariat
   DETALL DEMANDA

 

 

A partir d’un taller de sensibilització per donar a conèixer l’Artteràpia, que es va oferir des de Serveis Professionals, on es va treballar el concepte CUIDAR dins l’entorn laboral, l’entitat ha sol·licitat la continuació de mantenir un “espai de cura” per als seus professionals a través d’una sessió d’artteràpia per trimestre.

Després d’una reunió amb la coordinadora, es proposa donar-li continuïtat al primer taller, dissenyant un espai on explorar altres conceptes que nodreixin, eixamplin i permetin CUIDAR-SE A UN MATEIX i que alhora serveixi pel dia a dia.

En aquest sentit, l’entitat tria els 4 conceptes que a continuació es detallen, sota la premissa que les potencialitats que s’alberguen en aquests conceptes, també s’allotgen en algun indret de la naturalesa humana.

  1. Vulnerabilitat (treballar la seva finalitat*)
  2. Diferència (treballar-la com a motor*)
  3. Cooperació (treballar la relació*)
  4. Comunicació (treballar la paraula*)

Dissenyar un taller per cada concepte i implementar-lo amb l’ordre que la persona professional cregui que és més natural i/o adequat.

* Possibles orientacions per treballar els conceptes i que van sorgir a la reunió mantinguda amb l’entitat.

 

   REQUISITS

 

Nivell formatiu Formació en Artteràpia acreditada per l’Associació Grefart
   IMPLICACIONS

 

PRÀCTICA PROFESSIONAL

  • Els socis/es han de complir el codi ètic de la pràctica professional en Artteràpia.
  • És imprescindible que els socis/es supervisin la seva pràctica per un professional de Grefart qualificat.
  • Els socis/es han d’estar actualment en un procés de teràpia personal.

DOCUMENTACIÓ A ENTREGAR

  • Entregar una Memòria al final de la Intervenció d’aquest 1r any, amb Criteris Qualitat Grefart. Serveis Professionals facilitarà una guia d’aquesta. Límit de presentació d’un mes des de la finalització del projecte.

OBLIGACIONS FISCALS I ASSEGURANÇA PROFESSIONAL

  • Membre soci de Grefart, amb la quota al corrent de pagament més l’assegurança de responsabilitat civil.
  • Abonament/donació del 4% a Serveis Professionals per gestió.
   REMUNERACIÓ

 

 

180 € cada taller material inclòs.

Materials artístics:  a càrrec de l’Artterapeuta.

Assegurança Responsabilitat: a càrrec de l’Artterapeuta.

   MÈRITS

 

 

Total (14 punts)

La persona que obtingui la major puntuació serà la candidata.

 

RESOLUCIÓ

 

RESOLUCIÓ DEFINITIVA