ENTITAT

 

Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics  de Catalunya (AFANOC).

(Hospital Materno-Infantil de la Vall d’Hebrón)

Àmbit: Salut
Demanda: Artterapeuta Àrea: Pediatria         Subàrea: Oncologia i Hematologia
   OFERTA

 

Demanda Cobrir una plaça d’Artterapeuta
Destinataris Infants de 0-18 anys
Entitat Hospital Materno-Infantil de la Vall d’Hebrón
Ubicació Ciutat: Barcelona        Província: Barcelona
Nº Destinataris 4 infants a la setmana
Hores 4h/setmana
Nº Sessions 1 tarda a la setmana.
Dies Preferentment dilluns, dimarts o divendres.
Horari de 15:00h a 19:00h o de 16:00h a 20:00h
Durada Inicialment 12 mesos
Data inici Setmana del 4 de març del 2019
Espais Hospital (on es desenvoluparà la pràctica)
 • Planta d’ingrés
 • Càmera a on es realitza el trasplantament
 • UCI (puntual)
Àrea/Departament L’artterapeuta quedarà integrat dins l’equip de professionals externs que col·laboren a l’associació i coordinats per la coordinadora de l’Àrea de Voluntariat.
Coordinació Coordinació amb l’equip de psicòlogues del servei. Seran aquestes professionals qui derivaran als infants i adolescents que són susceptibles a fer la sessió. L’artterapeuta els farà un report setmanal de les intervencions amb allò que consideri necessari transmetre a fi de realitzar un bon treball interdisciplinari.
   REQUISITS

 

Nivell formatiu Formació en Artteràpia acreditada per l’Associació Grefart
   IMPLICACIONS

 

PRÀCTICA PROFESSIONAL

 • Els socis/es han de complir el codi ètic de la pràctica professional en Artteràpia.
 • És imprescindible que els socis/es supervisin la seva pràctica per un professional de Grefart qualificat.
 • Els socis/es han d’estar actualment en un procés de teràpia personal.

DOCUMENTACIÓ A ENTREGAR

 • Durant el primer mes es dissenyarà el document de la intervenció amb Criteris Qualitat Grefart.
 • Entregar una Memòria al final de la Intervenció d’aquest 1r. any, amb Criteris Qualitat Grefart.
 • Entregar una Memòria del treball valoració de la Intervenció d’aquest 1r. any (desenvolupar paral·lelament a la intervenció).

OBLIGACIONS FISCALS I ASSEGURANÇA PROFESSIONAL

 • L’artterapeuta estarà donat d’Alta a la S.S. com autònom i al corrent de pagament.
 • Membre soci de Grefart, amb la quota al corrent de pagament més l’assegurança de responsabilitat civil.
 • Abonament/donació del 4% a Serveis Professionals per gestió (percentatge que està subjecte a revisió durant el mes de Juny)
   REMUNERACIÓ

 

40€/h

En cas que l’artterapeuta assisteixi a l’hospital i pels motius que siguin no es pot fer cap intervenció, cobrarà en concepte d’1 sessió. En cas que a primera hora del matí es prevegi que no hi haurà cap nen/a susceptible de rebre la sessió, s’avisarà a l’artterapeuta i no s’abonarà cap import.

Materials artístics:  a càrrec de l’Associació AFANOC.

Assegurança Responsabilitat: a càrrec de l’Associació AFANOC.

AFANOC recolzarà la difusió del treball en qualsevol congrés.

   MÈRITS

 

 

Total (14 punts)

Les tres persones que obtinguin la major puntuació seran les candidates

i optaran a fer l’entrevista personal amb els responsables d’AFANOC

per accedir a la plaça de treball que es proposa.

 

 

 

RESOLUCIÓ

 

RESOLUCIÓ DEFINITIVA