L’Artteràpia adreçada als nens/es i als joves ofereix un tractament continuat i profund que els ajuda a afrontar les dificultats que es troben durant el procés de desenvolupament i de maduració de la seva personalitat. Des de la creativitat i el joc, els nens/es i els joves es posen en situació de poder relacionar constantment allò que es mou en el seu interior, com ara les emocions, els desitjos, les preferències, els rebutjos, etc., i la realitat externa. Aquest treball d’anada i tornada des d’un mateix ajuda a generar un desenvolupament harmònic i integrador de les seves potencialitats. En entorns o en situacions vitals conflictives, on la persona no aconsegueix trobar allò amb què identificar-se, on la recerca d’un mateix pot sonar tan llunyana, l’existència d’un espai de joc i de descoberta personal a través de l’art és una eina i un recurs molt valuós per a les persones en creixement.

Col·lectius:
– Amb necessitats especials (altes capacitats, discapacitats, etc).
– Situacions de violència, de desestructuració familiar, llarga hospitalització, etc.
– Immigració. Integració. – Identitat sexual.
– Dificultats de conducta i d’aprenentatge (dèficits d’atenció, hiperactivitat, etc)
– Dependències a tòxics, a les pantalles.
– Trastorns alimentaris (anorèxia i bulímia).
– Nens/es i joves que desitgin potenciar les seves capacitats i habilitats creatives.
Objetius:
– Desenvolupament de les capacitats del joc, creatives, crítiques i associatives.
– Interiorització de valors i normes. – Enfortiment i desenvolupament de la personalitat.
– Aprofundir i reforçar el vincles familiars, educatius i comunitaris.
– Atenció dels diferents tipus de dificultats amb finalitat integradora i transformadora.