L’Artteràpia adreçada a persones en situació d’immigració ofereix un tractament continuat i profund que els ajuda a poder viure amb més garanties de salut i d’integració les situacions difícils i fins i tot traumàtiques que en molts casos els toca viure. L’Artteràpia els ajuda, per una part, a acceptar les diverses pèrdues, forçades o voluntàries, de referents familiars, socioculturals i econòmics del seu país d’origen, i per una altra, els ajuda a revaloritzar i potenciar les capacitats amb les que compten per a poder acceptar la nova cultura d’acollida i per a cercar el seu propi lloc en aquesta societat.

Col·lectius:
– Persones immigrants: nouvinguts, en vies d’integració, segones generacions nascudes aquí.
– Persones immigrants amb situació de risc: infants, adolescents, dones, persones sense xarxa d’acollida inicial, persones malaltes i gent gran.

Objectius:
– Fomentar la integració multicultural i la interacció social.
– Oferir un espai i un mitjà d’expressió i transformació de les vivències internes.
– Incrementar l’autoestima i la confiança amb un mateix, conservant la capacitat d’autonomia i d’iniciativa pròpia.
– Augmentar el sentiment d’utilitat en la nova societat.
– Reintroduir en les seves vides la vivència de continuïtat, i d’obertura.
– Compartir experiències socialment integradores.
– Desenvolupar un espai on la persona es pugui relacionar de forma íntima amb allò que realitza (les seves produccions) i per tant que pugui sentir-les com apròpies, sostenint i mantenint la identitat i també l’obertura cap als altres.
– A partir de la producció artística, establir diàlegs entre la cultura d’origen i la cultura d’acollida.