Presentació 3  – A càrrec de Clara Aulina : Joves en risc d’exclusió social de Centre Obert. Consorci d’acció social de la Garrotxa. CASG.

DE L’EXCLUSIÓ A LA INTEGRACIÓ EMOCIONAL. PRESENTACIÓ DEL TREBALL REALITZAT EN ARTTERÀPIA AMB EL CONSORSI D’ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA. JOVES DEL CENTRE OBERT EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL.

Amb aquesta presentació es pretén il·lustrar la intervenció realitzada en Artteràpia en l’àmbit dels joves en risc d’exclusió social. Es presenta aquest projecte  com a model possible d’un treball integrat entre els serveis socials d’atenció primària i l’Artteràpia.

El projecte neix de la demanda de l’equip tècnic i de les educadores del Centre Obert de la Garrotxa.

En aquest espai es fa un acompanyament setmanal als joves de 14-16 anys amb risc d’exclusió, joves amb grans dificultats a nivell familiar, en la seva escolarització i amb la seva auto imatge.

L’equip del Consorci d’acció social detecta la necessitat d’un treball terapèutic que complementi la seva tasca educativa.

L’objectiu és poder realitzar un treball d’integració emocional que permeti a aquets joves resoldre a nivell profund l’origen de la seva situació, repensar i recrear la seva forma d’estar i de viure.

Des de l’iniciï el projecte es contempla com un treball global amb els joves i amb les educadores. Mensualment es farà un treball sobre els casos amb les educadores que permetrà abordar l’acompanyament dels nois des d’una perspectiva més amplia.

Quan la relació amb l’altre està molt constituïda, coneguda i classificada, la pràctica de l’Artteràpia permet obrir la mirada sobre l’altre i permet altres formes de relació amb un mateix i amb el món que t’envolta.

Clara Aulina i Ros.

Artterapeuta. Diploma de Postgrau en Artteràpia i Màster integratiu en Artteràpia UdG. Llicenciada en Pedagogia Universitat de Barcelona. Membre professional de Grefart  i membre fundadora d’Altrart. Tutora del Diploma de Postgrau en Artteràpia i del Màster integratiu en Artteràpia UdG.  Pràctica privada individual i petit grup a Olot i Girona. Experiència professional amb adults, nens, famílies, salut mental i risc d’exclusió social.