Inscripció tarifa ordinària
Del 30 de maig al 4  de juliol: 70€

Inscripció tarifa reduïda
Estudiants, membres de Grefart Artteràpia i de la FEAPA (els estudiants  hauran d’adjuntar en el formulari d’aquest web enviar  un document que els acreditin com a tals. Els membres de Grefart i FEAPA hauran de  constar als respectius directoris)
Del 30 de maig al 4 de juliol: 50€

Persones que estiguin inscrites al  Curs d’Estiu d’Iniciació a l’Artteràpia*    30€

Alumnes matriculats en  formacions de l’Institut de Formació en Artteràpia Grefart cursos acadèmics 2016-2017 i 2017-2018    30€

 

Escull la teva opció d’inscripció:

 (70€)

  (50€)

 (30€ )

 

 

Guardar

Guardar