ENTITAT

 

Generalitat de Catalunya                                           

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària. (Servei de programació i dinamització)

Àmbit: Social – Comunitari
Demanda: Artteràpia Àrea: Gent Gran          

Subàrea: Persones usuàries dels equipaments públics per a Gent Gran

   OFERTA

 

Demanda  Sessions d’Artteràpia
Destinataris  Persones usuàries dels equipaments públics per a Gent Gran
Entitat  Equipaments Públics de la Generalitat de Catalunya
Ubicació  Ciutat: Qualsevol municipi del Territori Català      

 Província: Qualsevol província del Territori Català

 (A concretar amb la Cap del Servei de programació i dinamització de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària) 

Nº Destinataris  2 Grups d’entre 8-10 persones
Hores  3 hores (2 hores per sessió + 30’ per preparar sala i 30’ per tancar sala)
Nº Sessions  24 (12 sessions per grup, 1 primer grup durant el primer trimestre amb 8-10 persones usuàries + 1 segon grup durant el segon trimestre amb 8-10 persones usuàries)
Dies  A concretar amb la direcció de l’equipament
Horari  A concretar amb la direcció de l’equipament
Durada  6 mesos
Data inici  Any 2020
Espai   Equipament públic a determinar
Àrea/Departament  Gent Gran (persones usuàries d’equipament públic per a Gent Gran)
Coordinació  La Cap del Servei de programació i dinamització de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària – Serveis Professionals de Grefart
   DETALL DEMANDA

 

 

A partir d’una trobada casual amb una Treballadora Social d’un Equipament Públic, es planteja la possibilitat de donar a conèixer i oferir sessions d’artteràpia a persones usuàries d’un equipament públic per a Gent Gran.
Des de Serveis professionals es contacta amb la Cap del Servei i a partir d’una reunió sorgeix la possibilitat de fer un tast, conèixer la nostra disciplina a través d’una proposta de contractació directa per un import inferior a 3.000€

Demanda:
Es cerca una persona associada que vulgui desenvolupar aquest projecte. El Projecte quedarà com a Projecte Grefart amb el nom de la sòcia-autora.

Requisits d’aquesta demanda:
– Escriure i dissenyar el Projecte d’Intervenció.
– Escriure i dissenyar el detall de com avaluarà la Intervenció.
– Portar a terme la intervenció.
– Escriure la Memòria de la Intervenció i en aquesta s’inclourà el resultat de l’avaluació de la Intervenció.

En cas que la Cap del Servei de La Generalitat esculli un Equipament Públic en territori català, però fora del seu abast, s’obrirà la possibilitat de publicar una altra oferta a través d’aquesta Borsa perquè la pugui fer una sòcia del territori que esculli la Generalitat repartint el pressupost al 50% per cadascuna.

   REQUISITS

 

 

 Persona associada a l’associació professional d’artterapeutes Grefart
   IMPLICACIONS

 

PRÀCTICA PROFESSIONAL

  • La persona associada ha de complir el codi ètic de la pràctica professional en Artteràpia.
  • És imprescindible que la persona associada supervisi la seva pràctica per un professional de Grefart qualificat.
  • La persona associada ha d’estar actualment en un procés de teràpia personal.

DOCUMENTACIÓ A ENTREGAR

  • Entregar una Memòria al final de la Intervenció d’aquest 1r any, amb Criteris Qualitat Grefart. Serveis Professionals facilitarà una guia d’aquesta. Límit de presentació d’un mes des de la finalització del projecte.

OBLIGACIONS FISCALS I ASSEGURANÇA PROFESSIONAL

  • Membre soci de Grefart, amb la quota al corrent de pagament més l’assegurança de responsabilitat civil.
  • Abonament/donació del 4% a Serveis Professionals per gestió.
   REMUNERACIÓ

 

 

120 € cada taller + 96 € per material per les 24 sessions.

Assegurança Responsabilitat: a càrrec de l’Artterapeuta.

   MÈRITS

 

 

Total (14 punts)

La persona que obtingui la major puntuació serà la candidata.

 

RESOLUCIÓ

 

RESOLUCIÓ DEFINITIVA