ENTITAT
CHM                                         

Centre d’Higiene Mental,

Fundació privada les Corts

Àmbit: Educatiu
Demanda: Tècnica en Suport i Atenció Emocional Àrea: Social – Comunitària          

Subàrea: Comunitat educativa

   OFERTA
Demanda  Artterapeuta per donar continuïtat al Pla de Barris
Destinataris  Comunitat educativa 
Entitat Fundació privada les Corts
Ubicació  Ciutat: Barcelona     

 Província: Barcelona

Nº Destinataris  Comunitat educativa
Hores  35 hores

La distribució horària serà la següent:
– 30 Hores de permanència al centre, per atenció alumnat i professorat i famílies, si s’escau, i coordinació i reunions internes al centre educatiu.
– 5 Hores coordinació externa al centre, i formació i assessorament fora del centre, si s’escau.

Dies  Dilluns a divendres
Horari  Horari de matí

i dimecres de 17.30 a 19.30

Durada  Fins a mitjans de Juliol
Data inici  Immediata
Espai   Escola de primària de Barcelona
Coordinació Coordinadora del Centre d’Higiene Mental, Fundació privada les Corts.

Coordinador de l’Àrea d’Orientació i Educació Inclusiva del Consorci d’Educació de Barcelona.

   DETALL DEMANDA

El Consorci d’educació de Barcelona dins del Pla de barris de la ciutat, impulsa mesures dedicades al benestar dels infants i les seves famílies, i per extensió a la resta de la comunitat educativa, introduint nous perfils professionals de l’àmbit psicosocial en 38 centres públics de primària i secundària amb alts nivells de complexitat. El programa durarà tres anys i es troba al final del seu desplegament. Es planteja una aportació professional que ampliï la mirada docent amb altres disciplines com l’educació emocional, el treball social i la teoria sistèmica. Es descriuen aquests perfils i es reflexiona sobre les maneres de fer, les sinergies que poden generar i el treball interdisciplinari que tenen per objectiu. Es proposa l’Enfocament Global Restauratiu com a estratègia per a transferir als centres.

Demanda:
Es cerca una artterapeuta per donar continuïtat en un centre educatiu de Pla de Barris de la ciutat de Barcelona amb l’objectiu de millorar el desenvolupament integral de l’infant en el marc escolar, assolint una mirada que abasti les dimensions emocionals, corporals i intel·lectuals de l’alumnat.

FUNCIONS PRINCIPALS:
– Atenció a l’alumnat i suport als centres educatius en la potenciació del desenvolupament emocional: fomentar competències emocionals, la capacitat de contenció, la disminució del malestar emocional, la millora de la gestió dels conflictes i la dotació als equips docents d’eines i coneixements d’educació emocional.

   REQUISITS
 Persona associada a l’associació professional d’artterapeutes Grefart
   IMPLICACIONS
Acordades amb el Centre d’Higiene Mental.

Fundació privada les Corts.

   REMUNERACIÓ
REMUNERACIÓ MENSUAL BRUTA APROXIMADA:
– Llicenciatures: 2.109 euros. Aquest import inclou la part proporcional de la paga extra del mes si el contracte és de 35 hores setmanals.
   MÈRITS

Total (14 punts)

Les quatre persones que obtinguin la major puntuació seran les candidates i optaran a fer l’entrevista personal amb els responsables

del Centre d’Higiene Mental. Fundació privada les Corts, per tal d’accedir a la plaça de treball que es proposa.

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓ DEFINITIVA