Grefart ofereix serveis de supervisió individuals i en grup. Aquest és un espai que s’ofereix tant a equips i professionals de l’artteràpia com a professionals d’altres camps que desitgen contrastar el seu treball amb la mirada i l’escolta que pot proporcionar la pràctica del mètode de treball en artteràpia.

Individual Grup
Els professionals que s’ofereixen actualment per a supervisar la pràctica són els que es detallen a continuació:

Barcelona

 Miquel Izuel: miquelizuelcurria@gmail.com
Isabel Carpio: isabelcarpiojuan@gmail.com

Girona

Alicia Expósito: aleceya@gmail.com
 Clara Aulina: claraulina@yahoo.es

Barcelona

A càrrec d’Isabel Carpio
isabelcarpiojuan@gmail.com
 Tel. 654238389
Calendari

Girona

A càrrec d’Alícia Expósito
aleceya@gmail.com
Tel. 617 821 956
Calendari

Alava

Susana Corbella: scorbella.bio@institutogrefart.org
Más info